Vrijwilligerswerk met jeugdigen: gratis VOG 2014

19 februari 2014

Update 1 januari 2015: de Regeling Gratis VOG staat live op http://www.gratisvog.nl.

Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken kunnen, tot de nieuwe regeling in 2015 actief is, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers krijgen via het Steunpunt Kindervakanties.  

Vanaf 2015 kunnen vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Voorafgaand aan deze structurele regeling loopt de pilot voor de vrijwilligers van Scouting, Sport en Kindervakanties. In 2014 kunnen ook andere vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken en die aan onderstaande voorwaarden voldoen, aansluiten bij de pilot. De pilot loopt door totdat de structurele regeling gereed is. Wie wil aansluiten kan in 2014 de VOG’s vergoed krijgen via het Steunpunt KinderVakanties. Meer informatie over of u in aanmerking komt voor vergoeding en over de werkwijze vindt u op: www.steunpuntkindervakanties.nl (onder: Producten / Gratis VOG).

De voorwaarden

Om in 2014 (en 2015) aanmerking te komen voor de regeling met de gratis VOG moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De organisatie is een vrijwilligersorganisatie (Een organisatie met rechtspersoonlijkheid, zonder winstoogmerk en wiens werkzaamheden voor 70% door vrijwilligers uitgevoerd worden);
  • De VOG wordt aangevraagd voor een vrijwilliger;
  • De vrijwilliger werkt met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking (deze laatste doelgroep vanaf januari 2015);
  • De organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan waarbij tenminste een gedragscode (gedragscode In veilige handen) en een aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van de regeling is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en, vanaf januari 2015 ook verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.