VolkerWessels benut vrijwilligerswerk voor verdiepen competenties

09 januari 2013


Monica de Graaf van VolkerWesselsVolkerWessels Academy (het opleidingsinstituut van VolkerWessels) is één van de winnaars van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2012. De jury noemde in haar rapport de VolkerWesselsAcademy een mooi voorbeeld van hoe vrijwilligerwerk kan worden ingebed in beleid. De jury hoopte dan ook dat de VolkerWesselsAcademy deze voorbeeldfunctie naar andere bedrijven wil uitdragen. Wij spraken Monica de Graaf, Hoofd VolkerWessels Academy, over de 250 medewerkers die jaarlijks aan de slag gaan bij maatschappelijke organisaties en de inbedding in de introductiecursus en het hogermanagementprogramma.

Monica de Graaf is van oorsprong hoofd Personeel & Organisatie en houdt van het werken op het snijvlak van mensen en organisaties. Ze steekt graag zelf de handen uit de mouwen. De Graaf: “Begin 2005 begon mijn sabbatical, die ik startte als vrijwilliger in Namibie met opvang van kwetsbare kinderen door onder andere met ze te sporten. Via een Nederlandse hulporganisatie kwam ik halverwege 2005 in Indonesie – tijdens de wederopbouw na de tsunami - als HRM-manager voor een project om het leven van mensen weer op de rit krijgen.” Deze ervaring wilde ze graag inzetten bij de VolkerWessels Academy, waar ze daarna aan het werk ging.

Klanten leren kennen

“Mijn passie ligt in het helpen ontwikkelen van mensen. Ik kwam op het idee om vrijwilligerswerk in het introductieprogramma van het opleidingenbeleid te verwerken doordat ik uit eigen ervaring weet dat vrijwilligerswerk veel vraagt van je improvisatievermogen, zeker in het buitenland.” In het duurzaamheidsbeleid van VolkerWessels is community investment een belangrijke pijler. Het bedrijf wil niet alleen een positieve bijdrage leveren aan haar medewerkers, het milieu en de economie, maar ook aan de samenleving. Omdat vrijwilligerswerk in Nederland goed ontwikkeld is en steeds belangrijker wordt, begon De Graaf samen met Samen voor Zeist met een programma om werknemers vrijwilligerswerk te laten doen als onderdeel van hun opleidingsprogramma’s. “Daarbij zochten we het vooral in de hoek van zorg- en welzijn, omdat daar een deel van onze klanten zit. We bouwen veel voor zorginstellingen en speciaal onderwijs. Het is goed om de klant van de klant te kennen zodat je je kunt inleven in wat zij nodig hebben en dat je weet waarom je voorzichtig moet bouwen in zo’n omgeving met kwetsbare mensen.”

Onder de indruk, zelfs aangedaan

De werknemers van VolkerWessels zijn vaak onder de indruk, soms zelfs aangedaan, door de contacten met cliënten tijdens het vrijwilligerswerk. “En ze leren hoe het is om in een andere rol te werken, en soms hoe het is om leiding te ontvangen in plaats van te geven. Zo werkten ze bij Reinaerde onder leiding van clienten die samen een tuingroep vormen. Ze leren zich te verplaatsen in anderen. Natuurlijk draagt het ook bij aan de teambuilding.”

Niet eenvoudig

Wil je meer uit je werknemersvrijwilligerswerk halen, dan vraagt dat ook een inspanning van maatschappelijke organisaties. De Graaf: “Als vrijwilligersorganisatie moet je dat wel kunnen. Het is niet niks om een groep mensen op een zeker moment op een zinnige manier aan het vrijwilligerswerk te hebben. En om daar ook nog eens variatie in aan te brengen. Wandelen met clienten betekent vaak al heel veel, maar voor de compententieontwikkeling mag het wat uitdagender. En wij moeten in staat zijn om ook meer structureel iets bij te dragen aan het werk van de organisatie, zonder dat we ze op piekmomenten overbelasten. Met Samen voor Zeist sleutelen we continu hieraan.”

Meekijken?

Wie meer informatie wil over het beleid en de werknemersvrijwilligerspraktijk van  VolkerWessels Academy, kan contact opnemen met Monica de Graaf via academy volkerwessels.com . Op aanvraag kunt u ook inzicht krijgen in evaluaties en matchplannen tussen VolkerWessels en maatschappelijke organisaties.