Vragen om VOG inbreuk op vertrouwen binnen het vrijwilligerswe...

30 juli 2013

Afgelopen week besteedde De Vijfde Dag van de EO aandacht aan fraude bij vrijwilligersorganisaties. Een belangrijk en onderbelicht thema, waar de vrijwilligerssector helaas regelmatig mee te maken krijgt. Een frauduleuze penningmeester heeft grote impact op een organisatie. Los van de financiële gevolgen wordt het vertrouwen in elkaar, de basis van het vrijwilligerswerk, vaak ernstig geschaad. De uitzending heeft de schijnwerpers op het onderwerp gericht en hoopt hiermee vrijwillige besturen alert te maken.   

Om fraude te voorkomen kunnen organisaties een aantal stappen nemen. Geen van deze stappen is op zichzelf zaligmakend; het gaat om de mix.  In de uitzending worden door Accountant Maarten den Ouden een aantal tips gegeven, zoals het scheiden van de boekhoudtaak met de betaalbevoegdheid, het mee laten kijken op de (internet)bankrekening door een tweede bestuurslid en het aanstellen van een (deskundige) kascommissie die jaarlijks de boeken controleert.  Maar ook een goed aannamebeleid voor vrijwilligers is belangrijk.  Als organisatie ben je op zoek naar de juiste persoon voor de taak. Een goed gesprek, waarbij zowel de motivatie als de kennis van, in dit geval, financiën de revue passeren is het minste dat je als bestuur moet doen. Maar ook voorkomen dat iemand die eerder veroordeeld is voor fraude, bij je club met geld aan de slag gaat, kan een belangrijke stap zijn. Niet vanuit het wantrouwen dat iedere potentiele vrijwilliger een fraudeur in de dop is, maar omdat je op deze manier voorkomt dat mensen misbruik maken van het vertrouwen dat binnen vrijwilligersorganisaties belangrijk is. Als bestuur wil je niet uit moeten leggen dat een frauduleuze penningmeester ook eerder bij een ander toegeslagen heeft, en dat je dit had kunnen weten door het vragen om een VOG. Dit getuigt niet van het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Vereniging NOV pleit niet voor meer regelzucht, een verplichte VOG of het bij voorbaat wantrouwen van iedere burger die vrijwilligerswerk wil doen. We zijn de eerste die vinden dat vertrouwen in de burger de basis moet zijn van onze samenleving en vertrouwen in elkaar de kurk is waarop vrijwilligerswerk drijft. Wel pleiten we ervoor dat een bestuur zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt en op een gezonde manier een club bestuurt.

 

Fedde Boersma
Bestuurslid Vereniging NOV