Niet wat de overheid wil, maar de praktijk is belangrijk

31 oktober 2012

Dinsdag 30 oktober organiseerde het project Europe for Volunteers (E4V) samen met Vereniging NOV een landelijk congres vrijwilligerswerk over strategisch (mee)bewegen met een keur van bewegingen: Europa, wensen van (lokale) overheid, vrije burgers en bezuinigingen. Prof. dr. Lucas Meijs tijdens zijn college: “Het gaat goed met het vrijwilligerswerk en dat heeft geen overheidsbemoeienis nodig. Goed dat er niets in het regeerakkoord staat.” De deelnemers aan het congres lijken zich niets gelegen liggen aan bijvoorbeeld de Wmo. Samenwerking, leren van elkaar en het benutten van de vrijwillige inzet van leden vonden zij een stuk interessanter.

Meebewegen is wat de meeste vrijwilligersorganisaties niet doen. Logisch en goed ook, betoogde Lucas Meijs in zijn ochtendcollege (binnenkort op deze website). “Het is heel goed dat het nieuwe kabinet niets in het regeerakkoord heeft opgenomen. Het vrijwilligerswerk is van de civil society en niet van de overheid.” Potentieel gevaarlijk volgens Aletta Winsemius, die als onderzoeker van MOVISIE in haar Wmo-trendrapport constateert dat het gros van de vrijwilligersorganisaties niets van de Wmo moeten hebben. Winsemius tijdens de forumdiscussie (ook binnenkort op deze website): “Het kan maar zo zijn dat de gemeente moet kiezen wie zij ondersteunen en dat het geld dat er is dan naar de organisaties gaat die meebewegen.”

Forumdiscussie Reuring in het vrijwilligerswerk

Aletta Winsemius, Annemarth Idenburg, Symen Sjoerd de Vries, Oetra Gopal in discussie.

Wethouder ziet breder perspectief

Wethouder Oetra Gopal (Hoogezand-Sappemeer) kwam juist tot de conclusie dat er zoveel meer aan initiatief is dan zij in het vizier heeft en dat zij in gesprek wil met die organisaties. En dat is volgens Annemarth Idenburg van de Wetenschappelijk Raad voor Regeringsbeleid: “de enige manier om als gemeente om te gaan met burgers.” In haar rapport Vertrouwen in burgers roemt zij het initiatief van de Nederlandse burgers. “Lezen, dat rapport, of in ieder geval de samenvatting”, bevestigde Winsemius de positieve insteek.

Op de vraag van discussieleider Marco van Westerlaak wie er bewust meebeweegt met de Wmo, staken maar drie van de 180 bezoekers hun hand op. Hun motieven zijn niet primair subsidie krijgen, maar aansluiten bij een behoefte willen vervullen die aansluit bij hun werk én de Wmo.

Eva Hambach, pas herkozen tot voorzitter van de European Volunteer Centre (CEV), wil wel graag dat politici nadenken over welke rol het vrijwilligerswerk in de maatschappij speelt, maar ziet ook op Europees niveau de neiging tot instrumentalisatie. Dat dat in Nederland met de Wmo in ieder geval niet zo maar gebeurt, moge duidelijk zijn. Hambach gaf anderzijds aan dat we als Europeanen wel meer met elkaar in verbinding mogen komen en dat vrijwilligerswerk een kracht is om rekening mee te houden. En bovendien: “liggen er kansen om heel mooi werk gefinancierd te krijgen.”   

Samenwerken en nieuwe vrijwilligers blijven belangrijk

Er is een grote interesse in samenwerking, het anders omgaan met vrijwilligers en het werven van vrijwilligers onder de eigen leden, zo bleek tijdens de parallelsessies tijdens het congres. Er waren bijdragen van de NCS, Verwey-Jonker, ANWB/Zonnebloem, Vrijwilligers in Veiligheid/TNO, Present/DeLageLanden, CMOGroningen en Europass. 

U kunt hier de presentaties of aanvullende informatie van de workshopleiders terugzien:

  1. Presentatie Europass, Monique Leegte
  2. Presentatie Vrijwilligers in Veiligheid en TNO, Roemer Boogaard en José Kerstholt 
  3. Presentatie Kansen in Europa, Eva Hambach
  4. Presentatie Kansen in Europa, Maud Diemer
  5. Presentatie subsidieprogramma Europa voor de Burger, Ellen Adriaanssen
  6. Presentatie Leren van elkaar over vrijwilligerswerk, Factsheet leren van elkaar in de sport, Tips voor organisaties in de zorg, Dick Oudenampsen
  7. Omschrijving en aanbod Kaderwerving NCS, Fred Peters
  8. Sheets bij College door prof. dr. Lucas Meijs

 

Prof. dr. Lucas Meijs tijdens congres Reuring in het vrijwilligerswerk

Lucas Meijs aan het begin van zijn college.

Publiek bij congres Reuring in het vrijwilligerswerk

Volle zaal in congrescentrum Antropia.