Ella Vogelaar neemt manifest tegen huiselijk geweld in ontvangst

15 april 2016

Vandaag heeft Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid het Manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’ aangeboden aan staatssecretaris van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens. Ook NOV-voorzitter Ella Vogelaar nam het digitaal in ontvangst. Vogelaar: "Huiselijk geweld verwoest letterlijk levens, daarom mogen we er niet van wegkijken. Vrijwilligers kunnen een belangrijke schakel zijn in het signaleren van huiselijk geweld. NOV zal het manifest actief onder de aandacht van haar leden brengen.” Annelies Boode (Humanitas) die het namens de Kring van Veiligheid aan Ella Vogelaar heeft aangeboden: "We stimuleren burgers en vrijwilligers om de ogen en oren van de samenleving te zijn."

In het manifest roepen bestuurders, beleidmakers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen op tot verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. “Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie, hulpverlening, wetgeving en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, daalt het aantal slachtoffers niet. Jaarlijks overlijden 21 vrouwen,13 mannen en 13 kinderen aan de gevolgen. Er gaat in Nederland dus iets verschrikkelijk fout.”

Kring om kwetsbaar gezin

De Kring van Veiligheid verwijst naar de spreekwoordelijke kring die om elk kwetsbaar gezin, individu of kind zou moeten staan en die zich zou moeten sluiten bij dreigend gevaar. De Kring is een initiatief van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut en bestaat uit bestuurders en deskundigen onder voorzitterschap van Jacques Wallage. Het manifest wordt ook aangeboden aan vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties, koepels van betrokken beroepsgroepen en gemeenten.

Drie speerpunten

De Kring van Veiligheid vraagt om een innovatieprogramma en doet een appel op alle betrokkenen en verantwoordelijken en heeft drie speerpunten:

  1. Een actieve samenleving tegen geweld
  2. Professionals: samenwerken, integrale verantwoordelijkheid en leren
  3. Nationaal Rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Download hier: