Vereniging Humanitas keurt salaris interim-bestuurder DMH af

16 september 2013

De vereniging Humanitas werd afgelopen zaterdag overvallen door de berichten in de media over de beloning van de interim-manager van de Stichting Humanitas DMH. De vereniging Humanitas betreurt deze buitensporige honorering zeer en vindt deze moeilijk te rijmen met de Humanitas-waarden die in hun dagelijks werk centraal staan.

De vrijwilligersvereniging Humanitas neemt krachtig afstand van dergelijke buitenproportionele beloningen en zal dat standpunt overbrengen aan de Raad van Toezicht van Humanitas DMH. Dit weekend hebben ook de bestuurders van de andere Humanitas-Stichtingen zich bij hen standpunt aangesloten.

De stichting Humanitas DMH is een onafhankelijke stichting, die los staat van de vereniging Humanitas en de andere genoemde stichtingen. Humanitas DMH biedt zorg en begeleid wonen aan mensen met een verstandelijke beperking.

De Humanitas-Stichtingen zijn alle uit de Vereniging Humanitas voortgekomen en na een forse groei verzelfstandigd en onder een eigen management en bestuur als aparte en zelfstandige organisatie verder gegaan. Dat betekent dat de Vereniging Humanitas niet op de stoel kan gaan zitten van de directies en besturen van de respectievelijke stichtingen. Wel delen de Humanitas-organisaties de Humanitas-waarden en de vereniging voelt zich ook geroepen om Stichting Humanitas DMH daarop aan te spreken.    

De verwarring tussen Stichting Humanitas DMH en Vereniging Humanitas wordt met name als vervelend ervaren vanwege de 12.000 vrijwilligers die jaarlijks zo’n 54.000 mensen een steuntje in de rug geven, zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. De vereniging Humanitas hoopt dat deze kwalijke affaire niet ten koste zal gaan van hun belangrijke werk.