Verbreiden? Raar woord, goede functie

17 december 2012

In 2008 zijn de basisfuncties vrijwilligerswerk geïntroduceerd. Ruim 90% van de gemeenten heeft aan de hand van de basisfuncties het eigen aanbod aan ondersteuning voor vrijwilligers tegen het licht gehouden. Maar wanneer kan een vrijwilligerscentrale nou echt iets met zo’n basisfunctie als Verbreiden?

Onder ‘Verbreiden’ verstaat het ministerie van VWS het volgende: “In de gemeente is men in staat om het vrijwilligerswerk te promoten en uiting te geven aan waardering van het vrijwilligerswerk”. Om de promotie en waardering effectiever te laten zijn, moeten vrijwilligerscentrales, als zij daar niet zelf verantwoordelijk voor zijn, de gemeente aanspreken op hun visie. Wat zijn de doelen? Moet je breed werken aan het imago van het vrijwilligerswerk? Of moeten de gelimiteerde budgetten bij voorkeur gericht worden op nieuwe doelgroepen? Of…

Beleidsambtenaren met vrijwilligerswerk in hun portefeuille hebben vrijwel zonder uitzondering nog heel veel andere thema’s en laten zich graag bijpraten over de mogelijkheden. Steunpunten hebben een veel beter beeld van welke vormen van waardering voor vrijwilligers echt aanspreken. De steunpunten die daarin de regie pakken en hun expertise tonen, leveren bewijs van hun meerwaarde. De basisfunctie Verbreiden is voor vrijwilligerscentrales een mooie manier om in beeld te komen en te blijven. Er is immers niemand anders om te spreken voor vrijwilligers en hun organisaties?

Matthijs Terpstra is projectleider Goed voor Elkaar, het project voor de implementatie van de basisfuncties vrijwilligerswerk.