Van Rijn (VWS) in gesprek met brede vrijwilligerswerk

19 juni 2013

Maandag 24 juni gaat Martin van Rijn (staatssecretaris van VWS) in gesprek met het brede vrijwilligerswerk, vertegenwoordigd door leden van Vereniging NOV uit de sectoren natuur, welzijn, participatie, cultuur, het vrijwillig jeugdwerk en de ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Staatssecretaris Van Rijn draagt de systeemverantwoordelijkheid voor het brede vrijwilligerswerk via de Wet maatschappelijke ondersteuning (prestatieveld 4).

Aansluitend op dit gesprek vindt de Tafel van Vijf plaats, waarbij de staatssecretaris zijn visie op de informele zorg aanscherpt. Tijdens deze tafel gaat Van Rijn in gesprek met een mantelzorger, zorgvrijwilliger, een zorgprofessional, een bestuurder en aanwezigen in de zaal.

De Tafel van Vijf op 24 juni wordt georganiseerd door Mezzo, NOV en VWS.