Staatssecretaris Van Rijn (VWS) spreekt brede vrijwilligerswerk

25 juni 2013

Maandag 24 juni ging Martin van Rijn (staatssecretaris van VWS) in de Vrijwilligerscentrale Utrecht in gesprek met een brede vertegenwoordiging van het vrijwilligerswerk. Onder leiding van NOV-voorzitter Marius Ernsting vertelden leden van Vereniging NOV over het belang van vrijwilligerswerk in de verschillende sectoren voor het individu en de (lokale) samenleving als geheel. Staatssecretaris Van Rijn, (verantwoordelijk voor overheidsbeleid voor het brede vrijwilligerswerk) luisterde en stelde vragen, maar deed geen uitspraken over een nieuwe beleidsbrief voor het vrijwilligerswerk.

Oog voor rol brede vrijwilligerswerk

De staatssecretaris werd ontvangen door Lotte Enting, directeur van de Vrijwilligerscentrale Utrecht, en Marius Ernsting. Na eerst geïnformeerd te zijn over de rol van de vrijwilligerscentrale in de gemeente, ging hij aan tafel met de vertegenwoordiging. Marius Ernsting trapte af met de stelling dat het brede vrijwilligerswerk bijdraagt aan het welzijn en sociale netwerk van alle Nederlanders. En dat miljoenen mensen (en hun organisaties) al heel veel doen en dat het belangrijk is hier weet van te hebben. In navolging hiervan lieten de tafelgenoten zien wat hun werk en dat van collega-vrijwilligersorganisaties bijdraagt aan de Nederlandse maatschappij. Van welzijn (en economische voorspoed!) door vrijwilligerswerk in de natuur tot aan de participatie van nieuwkomers, bijvoorbeeld door ze in staat te stellen Nederlands te leren.

Staatssecretaris Van Rijn stelt vragen over gewenste betrokkenheid bij beleid

Staatssecretaris Van Rijn stelt vragen over gewenste betrokkenheid bij beleid.

Aandachtspunten voor beleid

In een klein uur kreeg de staatssecretaris, mede door de vragen die hij stelde over de gewenste invloed op lokaal beleid, een aantal aandachtspunten voor zijn beleid mee. We noemen:

 • Bied gemeenten een leidraad voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk, zodat ze voor een goede ondersteuningsstructuur kunnen zorgen.
 • Bewerkstellig dat gemeenten vrijwilligersorganisaties (niet individuele vrijwilligers) eerder bij beleidsontwikkelingen betrekken, maar instrumentaliseer niet.
 • Zorg ervoor dat gemeenten vrijwilligersorganisaties anders (kunnen) behandelen dan andere organisaties. Maak tegelijkertijd deskundigheidsbevordering mogelijk zodat er wel kwaliteit geboden kan worden.
 • Besteed aandacht aan de belangrijk coördinatiefunctie: het bij elkaar brengen van de vraag naar en het aanbod van ondersteuning
 • Zorg ervoor dat mensen de ruimte krijgen zaken op hun manier te doen, zonder al te veel regels.
 • Het zou goed zijn als een belangrijk onderwerp als vrijwilligerswerk standaard deel uit zou maken van bijvoorbeeld de SER.

 

Marieke van Duijn overhandigt Boostcampbon

Marieke van Duijn geeft 'boostcampbon' aan staatssecretaris Van Rijn.

Praktische geschenken

Aan de start van het gesprek ontving de staatssecretaris de folder ‘Alstublieft, voor een krachtige en actieve gemeenschap!’, waarin de belangrijkste punten van de website www.beleidenvrijwilligerswerk.nl staan. Deze website is een bron van tips voor gemeenten en politieke partijen. Aan het einde van het uur kreeg de staatssecretaris van Landschapsbeheer Nederland en Natuurmonumenten een waardebon voor een ‘boostcamp Natuur’, zodat de staatssecretaris aan den lijve de weldadige invloed van het werken in de natuur kan ervaren. Van Humanitas kreeg hij een overzicht mee, waaruit bleek welke invloed de economische crisis heeft op de hulpvragen die bij Humanitas binnenkomen. Daaruit bleek dat de vraag naar  hulp bij Thuisadministratie sinds 2007 verzesvoudigd is en dat het aantal vrijwilligers dat zich hiermee bezig houdt in die periode is verviervoudigd

Meer informatie

Op de website www.beleidenvrijwilligerswerk.nl vindt u meer informatie over wat vooral de lokale overheid kan doen voor een krachtige en actieve gemeenschap.

Aanwezigen bij het gesprek

Aan tafel zaten, naast staatssecretaris Martin van Rijn:

 • Fedde Boersma, adjunct-directeur Scouting Nederland
 • Hans Verheijen, voorzitter Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
 • Sylvia de Groot Heupner, directeur Landelijk Netwerk Thuisles organisaties
 • André Hudepohl, adviseur directie Humanitas
 • Marieke van Duijn, Landschapsbeheer Nederland
 • Lotte Enting, directeur Vrijwilligerscentrale Utrecht
 • Marius Ernsting, voorzitter Vereniging NOV

Tafel van Vijf

Aansluitend op het gesprek met het brede vrijwilligerswerk vond de Tafel van Vijf over Informele Zorg plaats. Staatssecretaris Van Rijn toert de komende anderhalf jaar door Nederland om zijn visie op de verschillende onderdelen van zijn portefeuille aan te scherpen. De Tafel van Vijf op 24 juni werd georganiseerd door Mezzo, NOV en VWS. U vindt hier het VWS-verslag van de Tafel van Vijf.

Yvon van Rhoon

Mantelzorger Henriëtte Verweij en vrijwillig coordinator Yvon van Rhoon zetten hun wensen op de Tafel van Vijf Informele Zorg.

Fotografie bij dit artikel: René Verleg