Inspiratie: 'Unusual suspects' in de coalitie tegen eenzaamheid

09 september 2015

Op 16 juni 2015 was de verkenningsbijeenkomst van Vereniging NOV en Coalitie Erbij over de rol van het brede vrijwilligerswerk (cultuur, natuur, sport etcetera) in het betrekken van mensen met eenzaamheidsproblematiek of het voorkomen van eenzaamheid. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor koplopers van Coalitie Erbij en vrijwilligersorganisaties, verbonden aan het NOV. Doel was om met elkaar te verkennen welke rol ‘unusual suspects’ kunnen spelen in de lokale aanpak van eenzaamheid en welke verbindingen er te maken zijn met de ‘usual suspects’ in de coalitie tegen eenzaamheid. 

Inspirerende ideeën?

Uit de bijeenkomst is een eenvoudig inspiratiedocument voortgekomen met niet alleen praktische tips vanuit de bestaande praktijk, maar juist ook inspirerende ideeën die ook door vrijwilligersorganisaties uit andere branches overgenomen kunnen worden.

Download hier:

Inspiratiedocument breed vrijwilligerswerk tegen eenzaamheid: Mensen betrekken op hun interesse

Zo kun je er ook tegen aan kijken:

“Waar een dier in de problemen zit,

zit ook een mens in de problemen.”

 

Met bijdragen van Stichting HIP, Het Begint met Taal, Dierenbescherming Nederland, Humanitas, LKCA, Mezzo, NPV, Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie, Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, Seniorweb, Timpaan Welzijn, Stichting Vakantievreug, Resto van Harte en nog meer.

inspiratie tegen eenzaamheid

Natuur, met kunst, beetje cultuur en welzijn, binnen en buiten... Kortom, breder denken.