Uitvoeringsregeling Geefwet willekeurig en onrechtvaardig

20 maart 2012

Wie kent het verschil tussen de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)? Bij de één (ANBI) mag de giftgever giften aftrekken voor de Inkomstenbelasting en bij de ander niet. SBBI's zouden namelijk ook het eigen belang dienen. (Ik schenk geld aan mijn volleybalvereniging dus ik heb daar zelf profijt van, zo iets.) Alleen de experts kennen het verschil en die vragen zich af waarom het er überhaupt is. Staatssecretaris Weekers koerst nu in zijn Kamerbrief over voorhang concept uitvoeringsregeling Geefwet van 20 maart 2012 af op de steunstichtinggerechtigde SBBI, naast de ‘gewone’ ANBI en SBBI, en de culturele ANBI.

Ridicule beperkingen

Ingewikkeld? Dit is nog maar het begin. De regeling steunstichting SBBI is slechts voor organisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). Die dekken al die vrijwilligersorganisaties die ook baat bij zo'n steunstichting zouden hebben niet. Dit is volstrekte willekeur en onrechtvaardig. Daar komt bij dat die steunstichting  alleen in het leven mag worden geroepen voor jubilea. Daarmee gaat de regeling volkomen voorbij aan allerlei zinnige doelen die echt bijdragen de continuïteit van een organisatie. In de komende tijd van financiële krapte kan het voor alle organisaties van groot belang worden om via een steunstichting middelen te verwerven voor een belangrijke aanschaf die vanuit het reguliere budget niet bekostigd kan worden. Waarom wel geld mogen inzamelen voor een feestje eens in de vijf jaar en niet voor zaken die er wezenlijk toe doen? Zoals materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit?

Vereniging NOV vraagt de Commissie Financiën van de Tweede Kamer de voorgestelde regeling steunstichting SBBI’s niet vast te stellen en te bewerkstelligen dat een eenvoudiger en meer zelf in te vullen regeling voor steunstichtingen ontwikkeld wordt. Als de controledrift van het ministerie van Financiën beteugeld wordt, kunnen ook andere doelen dan een jubileumviering in aanmerking komen voor het oprichten van een steunstichting. Die ruimte, dat vertrouwen, moet het Rijk aan de burgers durven geven. Zeker als zij zich op een beleidsterrein terugtrekt.

Lees hier de brief van Vereniging NOV aan de Commissie Financiën.