Toolkit om kwetsbare mensen te betrekken in de samenleving

16 december 2015

De overheid gaat ervan uit dat mensen steeds meer zelf moeten gaan doen. Velen kunnen dit, maar er is echter ook een grote en groter wordende groep mensen die afhaakt. De Nieuwe BV en Learn for Life leggen zich toe op empowerment van de groep kwetsbare mensen via non-formele educatie. Om ook deze groep in staat te stellen om deel te gaan nemen aan activiteiten in wijk, buurt of verenigingsleven is er een toolkit ontwikkeld voor professionals uit verschillende disciplines, die werkzaam zijn in wijken en buurten. Deze toolkit biedt instrumenten om kwetsbare mensen met succes te (re)activeren en ervoor te zorgen dat zij ook kunnen deelnemen aan de ‘participatiesamenleving’. Het ministerie van BZK heeft het financieel mogelijk gemaakt om de toolkit te ontwikkelen.

De toolkit bestaat uit:

  • Competentieprofiel wijk – en buurtprofessionals
  • Handleiding voor het opzetten van (leer)projecten voor kwetsbare burgers
  • Checklist randvoorwaarden voor succes in de omgeving
  • Een procesverslag met do’s and don’ts van lokale en regionale pilots
  • Inspiratiebronnen naar circa 10 – 25 good practices, vergelijkbaar met de lokale projecten
  • Verwijzingen naar en overzicht van inspirerende literatuur, zoals‘Vertrouwen in burgers’ als achtergrondinformatie om vergelijkbare trajecten te kunnen starten.

Hier vindt u de toolkit: http://www.lflplatform.net/uploads/2/6/5/3/26536967/toolkit_tophits__screen_.pdf (pdf)