Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning op hoofdlijn gereed

11 november 2014

Nu Nederlanders meer zelf moeten zorgen en langer thuis moeten blijven wonen, zal een groter beroep worden gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom wil het kabinet dat mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteund worden. Samen met branche-, beroeps- en belangenorganisaties heeft het ministerie van VWS gewerkt aan de ‘Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning’. Deze Toekomstagenda bevat aanbevelingen voor gemeenten, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS over wat nodig om mantelzorgers en vrijwilligers goed te ondersteunen. Daarnaast is een aantal acties afgesproken die de betrokken partijen de komende tijd gezamenlijk gaan uitvoeren. MEE Nederland, NOV en MOgroep zijn blij dat de hoofdlijnen er nu zijn en dat gestart wordt met de uitwerking. Belangrijk punt daarin is dat op voorspraak van deze partijen de agenda meer in balans wordt gebracht.  

Nadere uitwerking

De acties vragen om een nadere uitwerking, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Op lokaal niveau zullen gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsaanbieders, MEE-organisaties en vrijwilligersorganisaties zich gezamenlijk moeten  inspannen om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. De manier waarop dit gebeurt moet passen bij de lokale context: welke ondersteuningsbehoeften zijn er, welke ondersteuning is er al, wat zou anders moeten, en welke beleidskeuzes maakt de gemeente? De Toekomstagenda biedt hiervoor de hoofdlijnen.

Uitbreiding

Een ander onderdeel van de uitwerking is dat de Toekomstagenda meer in balans wordt gebracht. De nadruk ligt nu op het oppakken van zorgtaken door mantelzorgers en vrijwilligers. Net zo belangrijk is dat juist door de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers vaak voorkomen wordt dat er überhaupt een (extra) beroep op zorg gedaan moet worden. Hiermee draagt het netwerk bij aan een hogere levenskwaliteit. Dit wordt in het vervolg nadrukkelijker betrokken in de Toekomstagenda. Zo zal meer aandacht worden besteed aan de meerwaarde die de inspanningen van vrijwilligers, buren, buurtinitiatieven, sociaal werkers, cliëntondersteuners en mantelzorgers al jarenlang hebben voor (potentiële) hulp- en zorgbehoevenden en de versterking van hun sociale netwerk. Niet alleen door de zorgtaken die zij op zich nemen, maar door hun brede inzet bij alles wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld het regelen van zaken rondom financiën, werk/dagbesteding, opvoeding, school en wonen. De prioriteit zal moeten verschuiven naar eigen regie, de sociale omgeving en een samenleving die mensen ondersteunt bij de keuzes die zij maken om niet afhankelijk te hoeven zijn van professionele zorg. Samen met het ministerie van VWS gaan de Vereniging NOV, de MOgroep en MEE Nederland de Toekomstagenda op dit punt uitbreiden.

De Toekomstagenda zal hiermee sterker gericht worden op het opbouwen van het zelfversterkende vermogen van de samenleving. 

Hier vindt u de beleidsbrief en de bijlagen.