Termijn herbeoordeling kwaliteitsonderscheiding verlengd

01 november 2012

De termijn voor herbeoordeling van de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! is per 1 januari verlengd van drie naar vier jaar. Dat betekent dat de kwaliteitsonderscheiding van organisaties waarbij de beoordelingstermijn van 3 jaar in 2013 zou verlopen, een jaar langer geldig is. Deze organisaties hoeven pas in 2014 op te gaan voor een herbeoordeling. 

Toenemende populariteit

Vereniging NOV is in het verleden heel voorzichtig begonnen met de laagdrempelige kwaliteitsonderscheiding om vrijwiligersorganisaties een betaalbare en eenvoudige manier te verschaffen om hun kwaliteit aan te tonen. De praktische zelfevaluatie die vrijwilligersorganisaties kunnen uitvoeren om hun kwaliteit te checken geeft snel inzicht of een kwaliteitsonderscheiding ook echt een haalbare kaart is.

Voer de zelfevaluatie ook een keer uit om de kwaliteit van uw vrijwilligersbeleid te controleren.