Swon vindt vrijwilligers goede beroepskrachten waard

17 maart 2016

Als eerste organisatie in Nijmegen ontving Swon het seniorennetwerk op dinsdag 15 maart het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Swon laat zien dat ze haar vrijwilligersbeleid aantrekkelijk en succesvol heeft georganiseerd. Swon-directeur Anja van Baardewijk ontving het certificaat - tijdens een feestelijke bijeenkomst met vrijwilligers en professionals - uit handen van Dieuwke Besselink van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.

img_0291

Volgens Besselink mag Swon trots zijn op haar vrijwilligers, maar ook op zichzelf. “Swon is de eerste organisatie in Nijmegen die het keurmerk verdient. Met dit keurmerk laat Swon zien dat ze vrijwilligers en vrijwilligerswerk serieus neemt. Zowel in de praktijk als op papier wordt alles heel goed geregeld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de goede randvoorwaarden en afspraken die gemaakt zijn, maar ook uit de manier waarop Swon uiting geeft aan haar waardering voor haar vrijwilligers. Van persoonlijke complimenten, het bieden van begeleiding en scholing, een mooie vrijwilligerswebsite tot het faciliteren van informele ontmoeting tussen vrijwilligers.”

In ’t Swonnetje

In de maandelijkse rubriek ‘In ’t Swonnetje’ - op de website voor de vrijwilligers - wordt iedere maand een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Besselink: “Met het behalen van het NOV-keurmerk Goed Geregeld Vrijwillige Inzet verdienen wat mij betreft alle vrijwilligers een plekje ‘In ’t Swonnetje’, omdat dankzij hun inzet veel ouderen in Nijmegen zich langer zelfstandig thuis kunnen redden.”

Vrijwilligers tevreden over Swon

Directeur Anja van Baardewijk: “We zijn heel blij met het keurmerk. Dit bevestigt dat we het goed doen met en voor onze vrijwilligers, die zo belangrijk zijn voor ons. Niet minder dan 83% van het werk van Swon wordt uitgevoerd door vrijwilligers: van het bezorgen van maaltijden tot klusjes, huisbezoek en activiteiten begeleiden op de dagbesteding. Zonder onze ruim 350 vrijwilligers zouden we veel van onze diensten niet kunnen bieden. Dat we ook gewaardeerd worden door vrijwilligers zelf, bevestigt het laatste tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers, dat eind 2015 is uitgezet. Als rapportcijfer krijgen we een 7,8 en dat is hoger dan de benchmark onder vergelijkbare instellingen. En wat nog mooier is: het is stabiel hoog sinds het eerste onderzoek op deze manier in 2009!” Van Baardewijk benadrukt dat vrijwilligerswerk niet gratis is. “Tegenwoordig wordt vaak al te gemakkelijk gewezen naar vrijwilligers als besparing op dure arbeidskracht. Goede begeleiding, scholing en waardering zijn essentieel. Onderschat het werk van de coördinerende en begeleidende beroepskrachten niet.”

Meer weten over het vrijwilligerswerk bij Swon?
Kijk op de website voor vrijwilligers: www.vrijwilligers.swon.nl.

Ook uw vrijwilligersbeleid verbeteren?

Ook interesse om het vrijwilligersbeleid binnen uw organisatie onder de loep te nemen? Kijk op https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld voor meer informatie.