Stichting Cardia ontvangt NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

29 februari 2016

Donderdag 25 februari ontving ouderenzorgorganisatie Cardia op feestelijke wijze het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Regiomanager Annelies Kloppenborg: “Vrijwilligerswerk bij Cardia heeft veel te bieden en het kan het leven op meerdere manieren verrijken. Zowel voor de vrijwilligers als voor onze cliënten. Cardia kiest ervoor om welzijnsactiviteiten, de begeleiding van (wijk)bewoners bij zingevings- en geloofsvragen en kerkdiensten op te nemen in de basiszorg. Daarbij spelen vrijwilligers een rol van onschatbare waarde, maar ook als onderdeel van het gehele zorgproces zijn vrijwilligers onmisbaar.”

Hart voor de Vrijwilliger

Goed Geregeld adviseur Pleun van den Dool: "De start van het Goed Geregeld traject bij Cardia (zorginstelling met 3 locaties) ligt in het najaar van 2013. Bij de eerste zelfevaluatie van de organisatie kwam naar voren dat het vrijwilligersbeleid van Cardia helder en duidelijk (eenduidig) moest worden vastgelegd. Op basis van het al aanwezige materiaal is in mei 2014 het vrijwilligersbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. Begin 2015 is Cardia daadwerkelijk opgegaan voor het NOV-keurmerk, waarna in het najaar de beoordeling met succes kon worden afgerond. In 2 jaar tijd heeft Cardia duidelijk laten zien dat zij het vrijwilligerswerk waardeert, niet alleen materieel maar ook persoonlijk. Naast Hart voor Zorg, nu ook bewezen met Hart voor de Vrijwilliger!"

goedgeregeld cardia

Regiomanager Annelies Kloppenborg en Pleun van den Dool, adviseur Goed Geregeld bij PEP Den Haag.

Ook uw vrijwilligersbeleid verbeteren?

Ook interesse om het vrijwilligersbeleid binnen uw organisatie onder de loep te nemen? Kijk op https://www.nov.nl/kwaliteit-en-diensten/goed-geregeld  voor meer informatie.