Stichting Anton Constandse ontvangt NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld

19 juni 2015

Dinsdagmiddag 16 juni overhandigde PEP Den Haag aan de Stichting Anton Constandse het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. Het keurmerk geeft aan dat de Stichting Anton Constandse haar vrijwilligerswerk goed en aantrekkelijk georganiseerd heeft. Vrijwilligers weten dat ze bij de Stichting Anton Constandse kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden om zich met succes in te zetten. 

Trots

Om in aanmerking te komen voor het NOV-keurmerk moet een organisatie aan de door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) gestelde kwaliteitscriteria voldoen. Vrijwilligersorganisatie PEP Den Haag heeft de Stichting Anton Constandse hierin begeleid, het vrijwilligersbeleid van de stichting bekeken en met vrijwilligers gesproken. Aan het einde van het traject heeft PEP Den Haag een positief advies gegeven aan NOV. Nadat ook NOV de stukken had ingezien, werd het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld aan de Stichting Anton Constandse toegekend. Dit keurmerk is 4 jaar geldig.

Judy Ruis, medewerker vrijwilligers bij de Stichting Anton Constandse: “Wij zijn trots op het behalen van dit kwaliteitskeurmerk. Doordat we aangetoond hebben dat onze organisatie het ‘Goed Geregeld’ heeft voor vrijwilligers, hopen we de komende jaren nog veel meer vrijwilligers te mogen verwelkomen."

Stichting Anton Constandse

De Stichting Anton Constandse biedt mensen een passende woonplek met individuele begeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding om zodoende een zo goed en zinvol mogelijk bestaan op te kunnen bouwen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingantonconstandse.nl.

Meer informatie over het NOV-keurmerk 

U vindt hier meer informatie over het NOV-keurmerk. Werken met de Zelfevaluatie kunt u in principe zelfstandig en is altijd goed voor de organisatie, ook als u geen keurmerk wilt.