Steenwijkerland kiest voor vrijwillige tegenprestatie

07 februari 2013

De gemeente Steenwijkerland wil eerst via op maat gesneden (vrijwilligers)werkprojecten mensen met een uitkering weer aan een het werk te helpen, voordat tot verplichte tewerkstelling wordt overgegaan. Steenwijkerland is hiermee één van de gemeenten die een positief uitgangspunt hanteert voor de tegenprestatie. Lees hier meer

WWB laat vrijwilligerswerk buiten beschouwing

In de toelichting op de tegenprestatie in WWB staat heel duidelijk:

'Vrijwilligerswerk is geen tegenprestatie. Vrijwilligerswerk vindt plaats op eigen initiatief. De tegenprestatie is niet vrijwillig. Het college draagt de tegenprestatie op. De tegenprestatie kan alleen worden verlangd bij uitoefening van het recht op een uitkering. Daarvan hoeft bij vrijwilligerswerk geen sprake te zijn.'

Vereniging NOV verkent nu het juridisch kader en wil gemeenten graag wijzen op een positieve, niet verplichte invulling van de tegenprestatie. Zeker als die tegenprestatie een onwettige invulling via het vrijwilligerswerk krijgt.