SESAM Academie: in 10 jaar 1000 x advies

27 mei 2013

Op 13 juli aanstaande viert de SESAM Academie haar tienjarig bestaan. SESAM staat voor de afkorting senioren en samenleving. De academie geeft senioren die gestopt zijn met hun werk als leidinggevende de gelegenheid zich actief in te zetten voor de samenleving. Dat gebeurt met de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. De adviseurs zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en (semi)overheid. De academie werkt zonder winstoogmerk en is landelijk actief.

In tien jaar tijd heeft de SESAM Academie 179 adviseurs opgeleid en ingezet en zijn in de loop der jaren bijna duizend projecten door de adviseurs ondersteund. Aanvankelijk voorzichtig begonnen zijn er nu 80 adviseurs inzetbaar. Ter gelegenheid van het lustrum brengt de academie een film uit waarin vrijwilligers van de projecten aan het woord komen. 

Viering in Parc Spelderholt

Het 10-jarig bestaan wordt gevierd op 13 juli op  Parc Spelderholt in Beekbergen. Parc Spelderholt is een ontwikkelingscentrum dat zich richt op de ontwikkeling van jongeren met een functiebeperking. Op het parc wonen en werken de studenten in een twee- à driejarig  ontwikkelingstraject. In aanwezigheid van gasten en alle adviseurs openen directeur Annette Fritschy (Parc Spelderholt) en directeur Marlies van de Kruijsen (SESAM Academie) een tuin geopend die door adviseurs dit voorjaar is aangelegd samen met de  studenten van Spelderholt.   

Over de SESAM Academie

De inzet van de adviseurs kost per dagdeel 75 euro en de opbrengst wordt geheel gebruikt ter dekking van de kosten van de organisatie. Alle functies in de SESAM organisatie, behalve een parttime bureaukracht op het kantoor in  Apeldoorn, worden bezet door vrijwilligers. De deskundigheid van de adviseurs wordt bevorderd door opleiding , bijscholing en  collegiaal advies.

De SESAM academie heeft in de  loop van de jaren vele besturen van vrijwilligersorganisaties begeleid, zowel klein als groot, lokaal of landelijk. Dit waren organisaties als voedselbanken, de dierenbescherming, sportverenigingen, patiëntenverenigingen, muziek- en zangverenigingen, buurthuizen. Meer informatie over de diversiteit van de adviesprojecten is te vinden op de website www.sesamacademie.nl.