Scouting bespaart samenleving 160 miljoen euro

10 december 2013

Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro. Dit is het gevolg van de inzet van de 25.000 vrijwilligers van Scouting en de positieve effecten op gezondheid en opleiding onder de 87.000 leden van Scouting Nederland. 

Dit becijfert Steward Redqueen, adviesbureau voor duurzaam ondernemen. Het onderzoek noemt de inzet van de vrijwilligers ‘onbetaalbaar’. Dit rapport is vandaag in Nieuwspoort uitgereikt aan de heer Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uit het onderzoek van Steward Redqueen blijkt dat de activiteiten van Scouting Nederland een enorme positieve sociale en economische impact hebben. Jaarlijks bespaart de vereniging de maatschappij meer dan 160 miljoen euro. Daarnaast speeltScouting een belangrijkerol in de ontwikkeling van onze jeugd. 

Maatschappelijke kosten voorkomen

Het rapport van Steward Redqueen toont aan dat de lichamelijke activiteiten van scouts de gezondheid verbeteren en sociale vaardigheden ontwikkelen. Door deze effecten worden jaarlijks maatschappelijke kosten voorkomen. Daarbij valt te denken aan verlaging van de zorgkosten door verbeterdegezondheid. Roken, overgewicht en depressies kunnen worden voorkomen. De kansen op de arbeidsmarkt verbeteren door terugdringing van schooluitval en minder criminaliteit leidt tot verlaging van justitiële kosten.Bovendien worden dankzij Scouting verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschapscompetenties bevorderd.

Slim om te investeren

Scouting roept de landelijke overheid, maar zeker ook de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het jeugdbeleid,op om actief te blijven investeren in het jeugdwerk. Juist vanwege de grote preventieve werking die het jeugdwerk heeft.

Bijvangst blijkt vangst

De heer WouterScheepens, partner bij Steward Redqueen zegt het volgende over het rapport: "Scouting Nederland levert de samenleving veel op. De sociale en economische impact worden vaak een soort 'bijvangst' gevonden, maar als de samenleving zich realiseert hoe aanzienlijk die is, dan neemt de waardering voor dit soort organisaties alleen maar toe."

Het onderzoek is tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en interviews met respondenten in opdracht van de VriendenLoterij, waarvan Scouting Nederland beneficiënt is.

Download het rapport