Samen aan de slag voor jeugd

04 maart 2013

Inventarisatie goede voorbeelden van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers

Dit jaar organiseren Actiz, GGD Nederland, GGZ Nederland, de MOgroep, Jeugdzorg Nederland en VGN/VOBC samen met ook Vereniging NOV een zestal regionale bijeenkomsten over samenwerking tussen professionals en vrijwilligers binnen die civil society rondom jeugd. Zes middagen waarin professionals, managers, beleidsmedewerkers en vrijwilligersorganisaties inspiratie kunnen opdoen, praktische tips krijgen, en kunnen reflecteren op een toekomst waarin burgerkracht meer dan ooit centraal staat. Deze organisaties zijn op zoek naar goede extra voorbeelden.

Wat voor voorbeelden? 

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten zijn we op zoek naar bestaande goede voorbeelden waarin vrijwilligers samenwerken met professionals. We denken daarbij bijvoorbeeld aan projecten waarin ouders andere ouders ondersteunen, waarin jongeren zich inzetten voor elkaar, maatjesprojecten, opvoednetwerken, familieraden etc. We willen een aantal van deze voorbeelden vragen zich te presenteren op de bijeenkomsten. Weet u een goed project? Stuur dan een mail met onderstaande gegevens naar Marcel Senten (post marcelsenten.nl).

 Benodigde gegevens:

  • Projectnaam
  • Beschrijving project (max 250 woorden)
  • Titel en doel
  • Doelgroep
  • Activiteiten
  • Door wie wordt het project uitgevoerd (incl. samenwerkingspartners)
  • Waar wordt het project uitgevoerd (gemeente/regio)
  • (eventueel) website waar meer informatie staat
  • Naam van contactpersoon met mailadres