Rijksbegroting 2013 nageplozen op vrijwilligerswerk

24 september 2012

Vereniging NOV heeft de Rijksbegroting 2013 nageplozen op vrijwilligerswerk, burgerparticipatie en filantropie. We hebben gelet op aandacht, beleid, voornemens of aangekondigde subsidies voor activiteiten van vrijwilligers en hun organisaties. Opvallend is het gebrek aan aandacht op een departement als OCW waar men zich toch moet realiseren dat de inzet van meer dan een miljoen vrijwilligers in de cultuur en onderwijs van belnagrijk zijn. Welke school functioneert nog zonder? Waar kan men zich cultureel vormen? Teleurstellend is het ook dat het ministerie van VWSzich beperkt tot vrijwilligers in relatie tot (informele) zorg terwijl  in de sectoren jeugd, sport en ouderen ook meer dan een miljoen vrijwilligers actief zijn.

Positief kunnen we zijn over de aangekondigde samenwerking tussen BZK en VWS in de ondersteuning van het vrijwilligerswerk in relatie tot de Wmo en over de voornemens van El&I, Veiligheid en Justitie en BZK ten aanzien van vrijwilligersorganisaties op hun beleidsterreinen.

Lees onze bevindingen.