Resultaten lastenverlichting bekeken

03 september 2012

Op donderdag 25 juni is in Stadskasteel Oudaen teruggekeken naar de resultaten die de verschillende deelnemende gemeenten geboekt hebben in het terugdringen van de regeldruk voor vrijwilligers. 

 

Lees hier het verslag van de Feestelijke slotbijeenkomst ’Ruimte voor Vrijwilligers’ op 30 juni 2009.


Het kabinet heeft het thema ‘meer ruimte voor vrijwilligers’ opgenomen in de top 10 van aan te pakken knelpunten voor burgers. In dat kader wil staatssecretaris Ank Bijleveld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meer ruimte geven aan vrijwilligers door het merkbaar verminderen van de regeldruk. Doelstelling van het implementatietraject Ruimte voor Vrijwilligers is het realiseren van maatregelen op het gebied van vergunningen, subsidies en vrijwilligersloket.

De deelnemende gemeenten waren:
Vergunningen: Menaludamadeel, Arnhem, Zoetermeer, Utrecht, Hardenberg en Oost-Gelre
Subsidies: Zoetermeer, Den Bosch, Eindhoven, Apeldoorn, Utrecht, Haaren en Oost-Gelre, Haaksbergen, Berkelland en Haarlem
Vrijwilligersloket: Capelle a/d IJssel, Eindhoven, Utrecht, Regio Noord Veluwe (Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek), Woerden, Haarlemmermeer, Dantumadeel en Winterswijk

Bereikte intenties en afspraken om de volgende maatregelen te nemen zijn:

 • afschaffen ventvergunning
 • afschaffen collectevergunning
 • afschaffen optochtvergunning
 • vereenvoudigen van evenementenvergunning
 • afschaffen opvragen uittreksel Kamer van Koophandel
 • gedeeltelijk afschaffen van de horeca-exploitatievergunning
 • realiseren digitale vraagboom aanvragen vrijwilligers producten
 • harmonisering en vereenvoudiging vergunningverlening in 6 gemeenten
 • vereenvoudiging van de Algemene Subsidie Verordening
 • verlenen van subsidies voor 4 jaar
 • directe vaststelling subsidie
 • vereenvoudiging van ‘procedures’ kleine subsidies
 • verantwoordingsvrij maken van subsidies < €1500
 • afschaffen accountverklaring bij subsidies >€50.000 na controle door Vrijwilligerspunt
 • harmonisering en vereenvoudiging subsidieverlening in 6 gemeenten
 • organiseren beursvloer bedrijven en vrijwilligers
 • schrijven van handreiking succesvol werven van vrijwilligers
 • uitbesteden van vrijwilligersloket aan welzijnsorganisatie
 • vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering
 • afsluiten lokale vrijwilligersverzekering
 • organiseren sport- en cultuurcafé voor vrijwilligers

In november 2009 organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de conferentie ‘Aan de slag voor vrijwilligers’ waar ambtenaren en bestuurders van deelnemende gemeenten laten zien hoe zij de regeldrukverminderende maatregelen gerealiseerd hebben.