Regeldruk volop in het nieuws, doe er eens wat aan!

20 februari 2017

Afgelopen week was de situatie bij de amateur voetbalclubs uitgebreid in beeld in de media (RTL Nieuws, ad.nlVolkskrant, Trouw). Stijgende kosten en complexere wet- en regelgeving zorgen ervoor dat clubs in de financiële problemen komen, maar ook moeite hebben om vrijwilligers en bestuursleden te betrekken. Los van het feit dat er heel veel redenen kunnen zijn waarom je heen vrijwilligers krijgt, strijdt Vereniging NOV al tijden tegen de toenemende wet- en regelgeving.

Er liggen inmiddels veel rapporten over de terugdringing van regeldruk waar weinig tot niets mee gedaan wordt. Bijvoorbeeld in 2012 met het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar uiteindelijk in 2014 het SIRA-rapport uit voort is gekomen. Maar ook een onderzoek uit 2013 van Actal naar de verkeersregelaars, waar enorm veel bureaucratie aan te pas komt. Of een onderzoek naar de toenemende knelpunten in de zoektocht naar extra financiën uit 2015, waaruit bleek dat meer dan veertig procent van de (lokale) vrijwilligersorganisaties een festiviteit organiseert voor extra inkomsten en dat levert de nodige knelpunten op:

  • meer kosten
  • extra tijd voor het aanvragen van vergunningen
  • extra kosten voor verzekeringen
  • extra tijd voor specifieke controletaken (verkeersregelaars en veiligheidsfunctionarissen)
  • kosten voor extra veiligheidsmaatregelen
  • onduidelijkheid over aansprakelijkheid.

 

Maar ook in 2010 was er al een uitgebreid onderzoek gedaan. Dit was een gezamenlijk onderzoek van Vereniging NOV, MOVISIE, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Het is uitermate frustrerend om te zien dat die rapporten niet tot nauwelijks benut worden. Welke politieke partij pakt er (lokaal) nu echt door? Bekijk onze 'stemwijzer', maar klopt vooral ook aan bij de lokale politiek!