Staatssecretaris Dijkhoff: prijsverhoging VOG blijft voor vrijwilligers

06 januari 2016

Op 4 januari heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff gereageerd op kamervragen van ChristenUnie en CDA over de prijsverhoging van de VOG per 1 maart 2016. De staatssecretaris beseft 'dat de tariefverhoging van de VOG een tegenvaller kan zijn voor een aantal vrijwilligersorganisaties.' Waarom hij de verhoging toch doorvoert, is omdat:

  1. 'het VOG-tarief de afgelopen 10 jaar gelijk is gebleven'
  2. 'de gratis VOG-regeling gefinancierd wordt uit de tariefsverhoging'

 

Werkelijke reden

In de Rijksbegroting staat heel duidelijk waarom deze prijsverhoging is doorgevoerd: hierdoor 'kan de bijdrage vanuit de VenJ-begroting voor Justis neerwaarts bijgesteld worden'. Dit terwijl staatssecretaris Teeven in 2013 nog repte van een geringe verhoging. Staatssecretaris Dijkhoff geeft geen inzicht in welk deel van de prijsverhoging nodig is om de regeling Gratis VOG te bekostigen.

Regeling Gratis VOG doekje voor het bloeden?

De staatssecretaris zegt dat hij geen ruimte heeft om de VOG gratis te maken voor miljoenen vrijwilligers, terwijl Vereniging NOV nu al heel blij zou zijn als de prijsverhoging niet geldt voor vrijwilligersorganisaties. Hij heeft het ook over een grote groep vrijwilligers die nu van de regeling Gratis VOG gebruik kan maken. Maximaal kunnen 100.000 vrijwilligers per jaar gebruikmaken van de regeling Gratis VOG. Dat is 5% van de vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken.

VOG werkt preventief

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht en geconcludeerd dat het werken met VOG's een stimulerende preventieve werking heeft. De regeling Gratis VOG is dan ook een goede eerste stap, maar er valt nog veel winst te behalen, want er zijn nog veel meer kwetsbare groepen en ook kwetsbare (fraudegevoelige) functies. Het betaalbaar houden van de VOG is ook een goede stap voor al die organisaties en vrijwilligers die buiten de regeling Gratis VOG vallen.

Vereniging NOV vraagt staatssecretaris Dijkhoff om alsnog de prijsverhoging te toetsen op het effect voor vrijwilligers en hun organisaties en deze uit te zonderen van de prijsverhoging. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Update Kamervragen 9 december 2015

Op negen december hebben ChristenUnie en CDA kamervragen gesteld over de prijsverhoging van de VOG:

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

01-12-2015, oorspronkelijk bericht

Laat de prijsverhoging VOG niet voor vrijwilligers gelden!

Op 1 maart 2016 gaat de prijs voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) omhoog van € 30,05 naar € 41,35. De digitale VOG wordt ook duurder en gaat van € 24,55 naar € 33,85. Vereniging NOV staat op het standpunt dat de VOG voor alle vrijwilligers gratis moet zijn. Dat de prijs nu omhoog gaat, is een geheel tegengestelde beweging die participeren nog duurder maakt.

Maar de regeling Gratis VOG dan?

Vereniging NOV is blij met de gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken (zie www.gratisvog.nl).

Maar...

Er zijn echter veel meer kwetsbare doelgroepen die veiligheid verdienen. Denk aan ouderen, mensen met een fysieke of psychische beperking, laaggeletterden (of analfabeten), asielzoekers etcetera. Voor de vrijwilligers die met deze doelgroepen werken, geldt de regeling niet.  

En...

Er zijn veel taken waarvoor het verstandig is een VOG te vragen aan de vrijwilliger. Zo zijn er veel vrijwilligers die met geldzaken, materiaal en vertrouwelijke gegevens omgaan. Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de financiële buffer om de kosten van tegenslagen - die mede te voorkomen zouden zijn door een VOG - goed op te vangen. 

Nu al te duur

Voor veel van de vrijwilligersorganisaties die niet onder de regeling Gratis VOG vallen, is de VOG nu al te duur. Een prijsstijging van 38% maakt hen dat helemaal onmogelijk. Vrijwilligersorganisaties hebben een continue wisseling en instroom van mensen en een goede screening daarbij is van groot maatschappelijk belang. Vereniging NOV vraagt daarom aan staatssecretaris Dijkhoff om de prijsverhoging te toetsen op het effect voor vrijwilligersorganisaties en deze uit te zonderen van de prijsverhoging.

Bijdragen van bezoekers

10 december 2015 ▪ Marja de Lint ▪ Amphia, SVH, Petje af, Stichting Prisma

Raar idee om de prijs zo hoog te maken, als jullie meer vrijwilligers willen, moet je het niet moeilijker gaan maken.

bijdrage VOG

14 januari 2016 ▪ jeanne kok ▪ vrijwilliger bezoekgroep Humanitas

Ik ben het helemaal eens met de reactie van Marja de Lint.

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.