Politiek: kinderen vaker en veilig (?) de natuur in

30 januari 2013

Verschillende politici hebben afgelopen week extra gepleit voor ondersteuning van initiatieven die kinderen met natuur verbinden. Tijdens de begrotingsbehandeling van landbouw en natuur kwamen hierbij onder andere de maatschappelijke stage, vergoeding Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en natuureducatie aan bod.

Nagaan of VOG nodig is

Zo vroeg Geurts (CDA) aan staatssecretaris Dijksma hoe zij er over denkt om een Verklaring Omtrent Gedrag ook gratis te maken voor landschaps- en natuurorganisaties. Dijksma heeft in reactie hierop gezegd na te zullen gaan in hoeverre hiervan sprake is en of haar inzet hierop nodig is.

Daarnaast vroegen meerdere partijen, waaronder de PvdA en de PvdD, aandacht voor het belang van natuur- en milieu-educatie voor kinderen. Met name ook omdat het belang en de voordelen van een betere verbinding tussen kinderen en natuur zo duidelijk aantoonbaar zijn. Later dit jaar zal er in een debat in de Tweede Kamer specifiek aandacht worden besteed aan dit onderwerp.

Jeugdige vrijwilligers

Positief is dat steeds meer politici het belang van kinderen in de natuur zien. Ook zien veel groene organisaties het aantal jeugdige vrijwilligers toenemen. Dankzij de vaak goede begeleiding bij vrijwilligerswerk en ook het faciliteren van buitenspeelplaatsen, worden de creativiteit en persoonlijke ontwikkeling immers positief gestimuleerd.

 

Meer informatie over preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag en Verklaring Omtrent Gedrag