Politici ontmoeten achterban NOV

16 juni 2012

Woensdagochtend 20 juni 2012 hebben politici van CDA, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en VVD gesproken met vertegenwoordigers van 23 vrijwilligersorganisatiess en stakeholders. Aanwezig waren Sander de Rouwe, Fred Teeven, Agnes Wolbert, Pieter Omtzigt, Ger Koopmans, Arie Slob, Lutz Jacobi, Linda Voortman, Fatma Koser Kaya, Jaap Finke en Karsten Klein. Die beide laatsten vanuit de lokale Haagse politiek. 

Zij spraken met organisaties uit allerlei sectoren (cultuur, natuur, sport, welzijn, emancipatie, informele zorg, leefbaarheid, jongeren etc.). Onderwerpen waren onder andere de grote verschillen in gemeentelijk beleid, het wegvallen van deskundigheidsbevordering, het maatschappelijk rendement van investeren in en samenwerken met vrijwilligersorganisaties, de grenzen aan vrijwilligerswerk, de verklaring omtrent gedrag en de talloze voorbeelden van (nieuwe) wet- en regelgeving die burgerinitiatief en vrijwilligerswerk enorm blijven bemoeilijken.

Vanuit de maatschappelijke kant waren de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 

 1. Landelijke Verenigingen Kleine Kernen, Federatie Samenwerkende Dorpshuizen
 2. Gilde Nederland
 3. Het Nederlandse Rode Kruis
 4. Humanitas
 5. Judo Bond Nederland
 6. Landschapsbeheer Nederland
 7. Mezzo
 8. MOgroep
 9. Nederlandse Museumvereniging
 10. Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
 11. Scouting Nederland
 12. Stichting Plattelandsjongeren Services
 13. Stichting Plattelandsjongeren.nl
 14. Stichting Present
 15. YMCA
 16. Zonnebloem
 17. Natuurmonumenten
 18. NOC*NSF
 19. IVN
 20. SBF Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie
 21. HOF, vrijwilligerscentrale Den Haag
 22. VPTZ, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
 23. Landelijk Netwerk Thuisles organisaties

 

Het informatief ontbijt vond plaats bij HOF Promotie Haags Vrijwilligerswerk.

Meer informatie

 

Meer informatie krijgt u bij Mark Molenaar ( m.molenaar nov.nl , 06 10922192).