Haags Platform door samenwerking 16 vrijwilligersorganisaties

04 februari 2015

Op steeds meer plekken in Nederland werken vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn samen. Binnen de gemeente Den Haag nemen zestien lokale vrijwilligersorganisaties het voortouw. Ze spelen in op de ontwikkelingen rondom decentralisaties (Wmo en AWBZ) en treden gezamenlijk actief naar buiten via het Platform Zorgvrijwilligers. Met de campagne ‘Wat wordt joúw verhaal?’ vraagt het platform aandacht voor zorgvrijwilligers in de informele zorg. Het platform verschaft heldere informatie en benadert potentiële vrijwilligers proactief met als doel meer vrijwilligers aan zich te binden.

Zorgvrijwilligers in de informele zorg

Bij informele zorg wordt gekeken wat familie, vrienden, buren, mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen betekenen voor iemand die tijdelijk ondersteuning nodig heeft. Het gaat om mensen die vrijwillig zorg verlenen aan een ander. De vakterm ‘zorgvrijwilliger’ kan verwarring opwekken en potentiële vrijwilligers afschrikken. De associatie wordt gelegd met het letterlijk verzorgen van een persoon, terwijl dit geheel niet rijmt met de activiteiten van een zorgvrijwilliger. Als zorgvrijwilliger geef je mensen een steuntje in de rug, door er ‘gewoon’ voor iemand te zijn. Het gaat om menselijk en persoonlijk contact voor een langere periode. Door het bieden van een luisterend oor, door aandacht te geven en activiteiten te ondernemen word je maatje van iemand.

Klantgericht en persoonlijk

Het platform wil de grote diversiteit van de zogenaamde maatjesprojecten in heldere taal uitleggen. Met een vernieuwende, klantgerichte aanpak communiceren de vrijwilligersorganisaties naar buiten toe. Geïnteresseerde potentiële vrijwilligers worden op basis van eigen interessegebieden, kwaliteiten en gewenste doelgroepen gekoppeld aan de voor hen passende organisaties van het platform. De gekozen organisaties nemen vervolgens zelf contact op met de vrijwilligers en dragen zorg voor een persoonlijke match, op basis van individuele wensen en ambities.

Ontwikkelingen in Den Haag

In 2014 waren ruim 2000 zorgvrijwilligers actief in den Haag die 8000 zorgvragers bereikten via 1-op-1 contact en groepsactiviteiten. Het aantal zorgvrijwilligers in Den Haag blijft stabiel. De verwachting is echter dat het aantal zorgvragers toeneemt door de zorgveranderingen van begin dit jaar. Een belangrijk uitgangspunt van het platform is dat veel mensen wel een bijdrage willen leveren, maar de mogelijkheden tot het verrichten van dit vrijwilligerswerk onvoldoende kennen. Met de website en campagne wil het platform hier duidelijkheid over verschaffen.

Meer leren over samenwerking door vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn? Surf naar www.lokaalsamenwerken.nl!