Paul Dekker over vrijwilligerswerk tijdens NLdoet Ontmoet

12 maart 2013

Op 11 maart 2013 was de bijeenkomst NLdoet Ontmoet van het Oranje Fonds in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Daar sprak onder andere prof. dr. Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en afdelingshoofd Participatie & Bestuur bij het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Hij hield daar een verhandeling over trends in het vrijwilligerswerk, de verhouding van vrijwilligerswerk ten opzichte van andere vormen van maatschappelijke inzet en waarom mensen ten onrechte zo'n pessismistisch beeld hebben van hoeveel mensen voor elkaar over hebben.

U kunt hier zijn presentatie downloaden.

Onderzoek deelname aan NLdoet

Tijdens NLdoet Onmoet presenteerde het Oranje Fonds ook cijfers over de deelname aan NLdoet van onderzoeksbureau Ipsos Synnovate.

De samenvatting van de resultaten van dit onderzoek kunt u hier downloaden. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Yolanda Hakkenberg van Gaasbeek-van de Brug van het Oranje Fonds via 030 6564524. 

 

Paul Dekker tijdens NLdoet Ontmoet