Ook Tilburgse raad gaat discussie aan over gratis VOG

20 september 2016

Vrijwilligersorganisaties moeten gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan kunnen vragen voor hun vrijwilligers. Dat vinden CDA Tilburg en Lijst Smolders (LST) die hiervoor een voorstel indienen tijdens de raadscommissie bestuur in Tilburg. Zo is te lezen in het Brabants Dagblad.

Raadsleden Van Puijenbroek en Smolders begrijpen dat voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven elke cent telt en een VOG duur is, zeker na de prijsverhoging van 38% maart dit jaar. Zij stellen voor dat de gemeente dit betaalt.

Kabinet moet verantwoordelijkheid pakken

CDA Tilburg en Lijst Smolders doen een sympathiek voorstel volgens Vereniging NOV, maar het zou praktischer zijn als de digitale VOG gratis zou worden voor alle vrijwilligers. Dan hoeft de gemeente hier geen extra menskracht op in te zetten, terwijl de Verklaring Omtrent Gedrag toch ook nu al afgegeven wordt door de landelijke Dienst Justis, of dat nou digitaal of in papier is. Daarnaast hoeft niet elke gemeente(raad) hier weer speciaal actie op te ondernemen en is het direct voor heel Nederland geregeld.

Vereniging NOV ziet graag dat gemeenten het kabinet aanspreken op haar verantwoordelijkheid, liefst in gezamenlijkheid. Zolang dat nog niet gebeurt, biedt het alternatief van Smolders en Van Puijenbroek soelaas. (Zie ook https://nov.nl/actueel/nieuws/ook-gemeente-duiven-vraagt-gratis-vog-aan-kabinet  en de lobbypunten van Vereniging NOV over sociaal veilig vrijwilligerswerk.