Online seminar wijzigingen incasso

22 mei 2013

Het betalingsverkeer binnen Europa wordt geharmoniseerd en hierdoor verandert de manier waarop uw organisatie betaalt of incasseert. Per 1 februari 2014 dient uw betalingsverkeer gemigreerd te zijn.  

Incasso sterk gewijzigd

Met name het incassoproduct, de SEPA Direct Debit (SDD) wijzigt sterk ten opzichte van het huidige incassoproduct. Het migratie traject naar dit nieuwe SDD product, blijkt in de praktijk soms tijdrovend en complex te zijn. Het vraagt aanpassingen in uw eigen bedrijfsvoering en aan ERP-softwarepakketten en afstemming met de bank.

Om u te informeren over de kenmerken van de SEPA Direct Debit nodigt het SEPA-programmabureau Nederland van De Nederlandsche Bank (DNB) u uit voor het online seminar (webinar) Starten met SEPA Direct Debit.

Programma

Gedurende dit webinar wordt een introductie gegeven van de algemene kenmerken van de SEPA Direct Debit en de wijzigingen die dit met zich meebrengen op het gebied van:
• Het verkrijgen van het mandaat,
• actief mandaatmanagement
• de pre-notificatie
• de gewijzigde aanlevertijden (first/recurrent)

Het doel van de webinar is partijen die gebruik maken van de incasso in een korte tijd te informeren over de SDD, zodat u ook na 1 februari 2014 probleemloos kan blijven incasseren. Inhoudelijk wordt dit webinar verzorgd door twee experts van het SEPA programmabureau Nederland van De Nederlandsche Bank (DNB). Tijdens de webinar kunt u interactief uw vragen doorsturen en worden uw vragen tijdens of na afloop van de webinar beantwoord.

Dit seminar zal beginnen op maandag 27 mei 2013 om 20:00 en duurt tot ongeveer 21:00 uur.

Klik hier om u in te schrijven (link opent zich in een nieuw scherm).