Online seminar Starten met SEPA

04 april 2013

Binnen Europa wordt het betalingsverkeer geharmoniseerd en hierdoor verandert de manier waarop vrijwilligersorganisaties betalen. Per 1 februari 2014 moet hun betalingsverkeer gemigreerd te zijn naar de Single Euro Payments Area (SEPA) standaarden. Om hen hierbij te begeleiden nodigt het programmabureau SEPA van DNB vrijwilligersorganisaties van harte uit voor het online seminar (webinar) Starten met SEPA. In deze webinar geven twee experts een introductie van SEPA en gaan zij vervolgens in op de impact van SEPA op uw betaalprocessen. Tot slot wordt de projectaanpak besproken en migratieadviezen gedeeld. De webinar is toegespitst op verenigingenvrijwilligersorganisaties en stichtingen. Tijdens de webinar kunt u interactief uw vragen doorsturen en alle vragen worden tijdens of na afloop van de webinar beantwoord.

Waarom meedoen?

Overschrijvingen en incasso vinden per 1 februari 2014 plaats op basis van XML standaarden en IBAN. Met name het incassoproduct wijzigt sterk ten opzichte van het huidige incassoproduct. Zo moeten organisaties actief de onderliggende mandaten beheren. Ook wijzigen de aanlevertijden van betaalopdrachten. Om te voldoen aan de SEPA-standaarden kunnen organisaties, onder bepaalde voorwaarden, hun huidige mandaten migreren. De impact van SEPA verschilt per organisatie, maar om deze vast te stellen is het maken van een impactanalyse aan te raden. Op basis van deze impactanalyse kan een plan van aanpak gevormd worden.

Schrijf nu in!

De webinar zal gegeven worden op maandagavond 15 april van 20.00 tot 21.00uur. U kunt zich registreren voor deelname aan de webinar via onderstaande link.

https://www.onlineseminar.nl/overopIBAN/Seminar.aspx?Id=d90d6b88-4904-4c78-9056-562c10221b16

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met een internetlink om deel te nemen aan de webinar.

Gratis, maar wel op is op

Zorg dat u zich snel inschrijft want het aantal beschikbare plekken om deel te nemen in de webinar is beperkt. Aan de webinar zijn geen kosten verbonden en deelname is geheel vrijblijvend.

Vragen?

Neem contact op met Gaston Aussems, +31(0)6 3102 8782, +31(0)20 524 38 45, G.J.A.Aussems dnb.nl . Voor meer informatie over SEPA, zie www.overopiban.nl