Kort eerste onderzoek Erasmus naar brede praktijk vrijwilligersmanagement. Doe en profiteer mee!

18 oktober 2017

Deze informatie is ook te vinden op ons nieuwe platform.

 

Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) en Jeff Brudney (University of North Carolina Wilmington) willen graag de veelvormige praktijk van vrijwilligersmanagement in beeld brengen als verrijking van de eenduidige theorie. Daarvoor vragen ze vrijwilligersmanagers onder welke voorwaarden en hoe zij hun werk doen. Ben of ken je een vrijwilligersmanager? Betaald of onbetaald?  Vul dan zelf deze korte en anonieme enquête in of stuur hem door naar de juiste personen. Hij is echt vijf minuten, we hebben het zelf gecontroleerd. ;)

De vragen gaan over...

Meijs en Brudney vragen naar het gebruik van verschillende elementen van vrijwilligersmanagement bij vrijwilligersorganisaties, maar bijvoorbeeld ook bij werknemersvrijwilligerswerk en de tegenprestatie. Dit geeft een breed beeld van de veelvormige praktijk in plaats van de eenduidige theorie.

De vragenlijst is een eerste stap in het onderzoek. Daarna gaan de onderzoekers kijken naar alternatieve  modellen van vrijwilligersmanagement, met name ook wanneer er sprake is van 2 vrijwilligersmanagers (home en host) zoals bijvoorbeeld bij werknemersvrijwilligerswerk, NLCares en sommige vrijwilligerscentrales. Een van de uiteindelijke doelen is om te komen tot een handleiding hoe de relatie tussen deze twee managers kan verbeteren, maar ook organisaties die hun vrijwilligersmanagement helemaal zelf regelen hebben baat bij inzicht in de brede praktijk.

Graag vragen we vrijwilligersmanagers om de vragenlijst in te vullen: https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1RC3Mb3vIEwnsyx

Heb je nog vragen, stel ze gerust aan Mark Molenaar, m.molenaar nov.nl . We zullen ze terugkoppelen aan Lucas Meijs.

De enquête staat een maand open.