Bestuur je efficiënt en vernieuwend? Doe mee aan onderzoek!

17 mei 2017

Voor een onderzoek in samenwerking met de Erasmus Universiteit is PEP Den Haag op zoek naar bestuurders van vrijwilligersorganisaties die het besturen totaal anders aanpakken dan hun voorgangers. De ervaring leert dat het besturen van een vrijwilligersorganisatie vaak veel tijd vergt van de bestuurder, terwijl ‘gewoon’ vrijwilligerswerk vaak niet meer dan vier uur per week kost.

PEP en de Erasmus Universiteit willen dus graag onderzoeken welke strategieën vernieuwende bestuurders toepassen om het bestuurswerk te reduceren tot een aantrekkelijke en behapbare taak. Het is een landelijk onderzoek, dus organisaties van buiten Den Haag zijn heel erg welkom! Heb je ideeën of ervaringen met bestuursvernieuwing? In drie sessies destilleren de onderzoekers uit de ervaringen de tien meest efficiënte strategieën. Deze strategieën werken ze uit zodat ook andere bestuurders deze kunnen toepassen. Je kunt rekenen op publiciteit voor je ideeën en je organisatie.

Meedoen?

Meld je aan bij Tim ’S Jongers ( t.sjongers pepdenhaag.nl of Annemiek Haneveld ( a.haneveld pepdenhaag.nl van PEP Den Haag. De bijeenkomsten zijn in de avonden, op maandag 3 juli, donderdag 14 september en maandag 25 september.