NOV pleit voor brede ondersteuning

04 november 2013

Vereniging NOV heeft in een brief aan de vaste Kamercommissie VWS haar zorgen geuit over een aantal ontwikkelingen die staatssecretaris Martin van Rijn schetst in zijn beleidsbrief Verlichten, versterken en verbinden.

Vooral, maar niet alleen het voornemen om de basisfuncties voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk aan te passen aan de hervorming en ondersteuning van de langdurige zorg, baart zorgen. Deze beperking is ongewenst. De basisfuncties, die tezamen de belangrijkste aspecten van de lokale ondersteuningsstructuur vormen, moeten van algemene betekenis zijn voor het brede vrijwilligerswerk en voor de mantelzorg. Ook dit is een verbindend element met de nieuwe Wmo 2015. Om daaraan recht te kunnen doen moeten de basisfuncties wel worden geactualiseerd, maar in toepassing gericht op het vrijwilligerswerk breed.

Lees hier de gehele reactie van Vereniging NOV.