NOV-leden voorzien gemeenten van advies

28 mei 2013

Samen met haar leden heeft Vereniging NOV een website gemaakt om gemeentelijk beleid beter aan te laten sluiten op vrijwilligerswerk en alle maatschappelijke en politieke ontwikkelingen: Beleidenvrijwilligerswerk.nl

Overal in onze samenleving zijn vrijwilligers en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Vrijwilligers, mensen die zich graag met hart en ziel inzetten voor een ander, zijn van alle tijden. Maar die tijden veranderen. Steeds vaker nemen vrijwilligers(organisaties) publieke taken over en bedenken ze nieuwe vormen van dienstverlening voor hun gemeenschap. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daar om vraagt. Dit gaat echter niet vanzelf. Daarvoor is onder meer ruimte en vrijheid nodig, mogelijk gemaakt door de gemeente. Extra vrijwilligersinzet kan, mits de gemeente daarvoor de juiste faciliteiten schept.

Een goede gemeente creëert de randvoorwaarden waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren. Alleen op die manier heeft de hele gemeenschap daarbij baat. Welke randvoorwaarden dat zijn? En waarom het voor gemeenten van belang is dat ze er komen? U leest het op de website Beleidenvrijwilligerswerk.nl.

U kunt ook de samenvattende folder downloaden.

lobbyfolder