Beleidsbrief hervorming langdurige zorg mist visie op vrijwillige inzet

06 mei 2013

Op 25 maart 2013 verstuurde staatsecretaris Van Rijn (VWS) zijn beleidsbrief voor de hervorming Langdurige Zorg aan de Tweede Kamer. Vereniging NOV is 16 mei 2013 van de partij bij de rondetafelgesprekken die de vaste kamercommissie van VWS organiseert rondom deze brief. In bijgevoegde position paper geeft NOV weer wat er aan de brief ontbreekt.

Essentiële omissie

Centraal in de langdurige zorg staat een goede ketenzorg (preventie, zorg, welzijn en wonen) in samenhang met Wmo-ondersteuning. Afgestemd op informele zorg stelt het mensen in staat om zo lang mogelijk het leven naar eigen keuze en in eigen omgeving te leven. In de visie van het kabinet wordt de rol van mantelzorgers en vrijwilligers nóg belangrijker. Zij mogen dan ook niet ontbreken in de hoofdlijnenbrief, zoals zij dat nu wel doen!

Lees de volledige NOV-position paper