NOV geeft advies over Jeugdwet

18 oktober 2012

Vereniging NOV heeft gereageerd op het concept-wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Komt de rol van het vrijwilligerswerk goed uit de verf? In de wet krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om integraal jeugdbeleid te voeren en maatwerk te bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaand van de behoeften van de individuele jeugdigen en ouders en het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en zijn sociale omgeving.

Belangrijk in het wetsvoorstel is de accentverschuiving naar een meer preventief zorgaanbod en activiteiten aan de 'voorkant' van de jeugdzorg. Het lokaal jeugd- en jongerenwerk vervult daarin een belangrijke rol met hun pedagogische en signalerende functie, die essentieel is om de vermindering van de instroom in de jeugdzorg te bewerkstelligen. Het vrijwilligerswerk speelt daar ook een flinke rol in.

De ervaringen uit het ZonMw-programma “Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin” wijzen uit dat borging van samenwerking in het gemeentelijk beleid cruciaal is voor structurele betrokkenheid van het vrijwilligerswerk. Voor een succesvolle transformatie is het daarom van belang dat het vrijwillig en professioneel jeugd(zorg)werk in de toekomst goede samenwerkingspartners worden/blijven. De positie van het brede jeugd- en jongerenwerk - en dus ook het vrijwilligerswerk - moet dan ook benoemd worden binnen de nieuwe Jeugdwet.

Lees hier onze hele brief.

Lees hier meer over de consultatieronde en de conceptwet.