Nijmegen verplicht niet tot het doen van 'vrijwilligerswerk'

23 januari 2013

Mensen die in de bijstand komen in de gemeente Nijmegen zullen niet verplicht worden om een tegenprestatie te leveren. De gemeente kiest ervoor het te stimuleren. Zo blijkt uit een collegevoorstel uit oktober 2012 dat inmiddels is aangenomen. De gemeente Nijmegen geeft hiermee blijk van inzicht in het unieke karakter van vrijwilligerswerk. Uit het voorstel:  

"In Nijmegen willen we de invulling van de tegenprestatie daarom koppelen aan de participatiedoelstelling zoals we die kennen vanuit ons beleidsterrein Werk & Inkomen en ons beleidsterrein Zorg & Welzijn. We voeren de tegenprestatie in Nijmegen daarom primair in ter bevordering van de maatschappelijke participatie van bijstandsgerechtigden die zijn ontheven van de arbeidsplicht. Concreet betekent dit dat we de tegenprestatie in Nijmegen met name een stimulerend karakter willen geven en geen verplichtend karakter." Download hier de het hele collegevoorstel.  

Nu nog eerder stimuleren 

Vereniging NOV merkt wel op dat Nijmegen vrijwilligerswerk niet stimuleert bij mensen die niet ontheven zijn van de arbeidsplicht. Els Berman (NOV): "Mensen die net werkloos zijn kunnen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten met vrijwilligerswerk. Zij blijven actief, verbreden en vergroten hun netwerk, ontwikkelen hun competenties en krijgen de gelegenheid andere sectoren te verkennen." Wettelijk bestaat geen enkel bezwaar tegen het doen van vrijwilligerswerk terwijl mensen een sollicitatieplicht hebben. Logisch, want mensen die wel een betaalde baan hebben, doen ook veel vrijwilligerswerk. Een interessante discussie of vrijwilligerswerk op het CV iets oplevert (met bijdragen van hoogleraren) staat op de LinkedIn-groep Vrijwilligerswerk.  

Positief 

Uit betrouwbare bron heeft Vereniging NOV vernomen dat in Nijmegen inmiddels ook wordt nagedacht over het stimuleren van mensen die nog niet in de bijstand zitten. Een positieve ontwikkeling.