Nieuwe ronde training ondersteuners

29 november 2012

Op 15 november kwamen bijna vijftig vertegenwoordigers van steunpunten vrijwilligerswerk en enkele andere ondersteuners bij elkaar. Onderwerp was de lokale aanpak van In veilige handen. Vereniging NOV biedt ondersteuners de handvatten om samen met vrijwilligersorganisaties te werken aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De bijeenkomst sloot af met een oproep: in 2013 zal opnieuw een training worden aangeboden aan ondersteuners. Belangstellenden kunnen zich vanaf nu melden bij projectleider Saskia Daru,  s.daru nov.nl .

Op een aantal plekken in het land zijn getrainde medewerkers van vrijwilligerssteunpunten bezig met het geven van voorlichting en training aan vrijwilligersorganisaties. Soms doen ze dat in directe opdracht van de gemeente, soms op vraag vanvrijwilligersorganisaties die gevraagd worden te voldoen aan nieuwe subsidievereisten rond de veiligheid van kinderen.

In de workshops kwam aan de orde hoe je als vrijwilligerssteunpunt verder kunt gaan dan alleen voorlichting en training, hoe je kunt samenwerken met experts zoals de zedenpolitie, wat enthousiaste vrijwilligersorganisaties het meest nodig hebben en hoe een samenwerking met de gemeente er uit kan zien.