Nieuwe publicatie: Bouwstenen voor profielen medewerkers steunpunten vrijwilligerswerk

04 november 2009

Steunpunten vrijwilligerswerk ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van vrijwilligersbeleid. Voor het eerst zijn werkzaamheden en competenties van medewerkers bij steunpunten in kaart gebracht in relatie tot de basisfuncties. Wat moeten zij allemaal kunnen en kennen?

In de nieuwe publicatie Bouwstenen voor profielen medewerkers steunpunten vrijwilligerswerk zijn alle competenties in kaart gebracht. Sonja Liefhebber, één van de auteurs, merkt dat er veel behoefte aan is in het werkveld: “Het is voor de medewerkers echt een eyeopener en het vervult ze met trots als ze alle competenties zien. ‘Heb ik dat allemaal in huis?’ is vaak hun reactie.”

Hulpmiddel bij ontwikkeling

Via een handig stappenplan stellen managers en leidinggevenden met behulp van de publicatie zelf competentieprofielen samen voor hun medewerkers. Op deze manier krijgen ze de invulling van hun nieuwe rol en takenpakket helder in beeld. Welke taken kunnen medewerkers uitvoeren, tegen welke situaties of kernopgaven kunnen ze aanlopen en welke competenties zijn nodig om de taken en de kernopgaven adequaat uit te voeren? Een profiel is ook een gespreksstuk tussen medewerkers, vrijwilligers en de organisatie om afspraken te maken en verwachtingen helder te krijgen. Denk daarbij aan afspraken over deskundigheidsbevordering, scholing en samenwerking in teams.

Ondersteuning nodig?

MOVISIE Beroepsontwikkeling biedt vrijwilligerscentrales ondersteuning bij de inzet van de bouwstenen en profielen. Een advies op maat over wat medewerkers binnen uw steunpunt moeten kunnen en kennen of hulp bij het samenstellen van competentieprofielen behoren tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Sonja Liefhebber (030 789 21 26 of s.liefhebber movisie.nl ).

Bestellen?

Deze publicatie wordt gratis verspreid onder alle steunpunten vrijwilligerswerk in Nederland. Andere belangstellenden kunnen voor 5 euro een exemplaar bestellen via www.movisie.nl/publicaties.

Bouwstenen voor profielen medewerkers steunpunten vrijwilligerswerk
Auteurs: Corrie van Dam, Sonja Liefhebber, Ronald Hetem, Gery Lammersen, Maaike Kluft
ISBN: 97 89 088 690 402