Nieuwe opzet kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld

11 december 2013

Na 8 jaar blijkt de zelfevaluatie Goed Geregeld een instrument dat veelvuldig door vrijwilligersorganisaties wordt gebruikt. Het doel van de zelfevaluatie is organisaties inzicht geven in de verbeterpunten van het eigen vrijwilligersbeleid. Een zeer kleine minderheid van de organisaties die een zelfevaluatie doen, gebruikt deze ook voor het behalen van de kwaliteitsonderscheiding. De onderscheiding blijkt tot nu toe maar in een beperkt aantal gemeenten van belang. Dit is reden voor NOV om de opzet van Goed Geregeld te wijzigen.

De kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld is in 2005 door Vereniging NOV samen met MOVISIE ontwikkeld  als instrument voor vrijwilligersorganisaties bij het vormgeven van kwalitatief goed vrijwilligersbeleid. Daarnaast kunnen adviseurs en steunpunten met de kwaliteitsonderscheiding de kwaliteit van het lokale vrijwilligerswerk helpen versterken. De kwaliteitsonderscheiding is opgebouwd uit twee stappen. De eerste stap is de zelfevaluatie die vrijwilligersorganisaties een indruk geeft van kwaliteit van het eigen vrijwilligersbeleid en de mogelijke verbeterpunten. In stap twee kunnen organisaties een adviseur Goed Geregeld bij hen in de buurt vragen om ondersteuning bij het plan van aanpak voor het verbeteren van het vrijwilligersbeleid. Bij een positieve beoordeling van de zelfevaluatie kunnen organisaties de kwaliteitsonderscheiding Goed Geregeld aanvragen. 

Lokaal uitreiken

De  zelfevaluatie wordt steeds vaker gedownload. Hier tegenover staat dat het aantal organisaties dat daadwerkelijk een adviseur vraagt voor ondersteuning en een beoordeling heel laag is. In de gemeenten waar de adviseur actief organisaties benadert, zijn beduidend meer organisaties met een kwaliteitsonderscheiding. Het helpt hierbij wanneer de gemeente aangeeft goed vrijwilligersbeleid belangrijk te vinden en daar ook daadwerkelijk in te willen investeren. Vereniging NOV gaat daarom adviseurs en gemeenten de mogelijkheid bieden hun eigen lokale kwaliteitsonderscheiding toe te kennen en uit te reiken. Omdat de lokale kwaliteitsonderscheiding gebaseerd is op een landelijke, uniforme zelfevaluatie blijft Vereniging NOV de actieve adviseurs een landelijk platform bieden voor intervisie en om met elkaar de beoordelingen af te stemmen.

Ik heb al een onderscheiding

Voor organisaties die al een kwaliteitsonderscheiding hebben, verandert er inhoudelijk niets. Zij kunnen de kwaliteitsonderscheiding blijven voeren voor de duur van de certificering, vier jaar na de uitreiking.  Ook de certificering zal inhoudelijk hetzelfde blijven, maar de eindbeoordeling wordt door lokale adviseurs gedaan en de lokale adviseurs reiken een eigen certificaat uit. 

Meer informatie krijgt u bij r.hetem nov.nl .