Nieuw programma: Vrijwillig Dichtbij

03 maart 2016

Dertien landelijke vrijwilligersorganisaties uit onder meer het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ) gaan onder projectleiding van Vereniging NOV de komende 3 jaar werken aan het programma Vrijwillig Dichtbij.

Het doel is om de landelijke organisaties meer slagkracht te geven om lokaal in te spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering. Binnenkort lanceren we een nieuwe website met cases, projecten en informatie van dit project.


De centrale thema’s zijn:

  • Investeren in de deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek.
  • Investeren in de transformatie van landelijke organisaties naar organisaties die op lokaal niveau voldoende capaciteit en competenties hebben.
  • Investeren in een efficiënte samenwerking tussen de lokale vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn om de samenwerking tussen formele en informele zorg goed vorm te geven.
  • Uitvoeringsplannen voor, door en in de vrijwilligersorganisatie, met inzet van eigen deskundigheid en mensen.
  • Maatwerkuitvoering in de organisaties op basis van o.a. de samenwerking, behoeften en aansluiting bij de lokale afdelingen van de landelijke organisaties.

 

De organisaties die meedoen zijn: Agora, Humanitas, Mezzo, NPV (Nederlandse Patienten Vereniging), Nederlandse Rode Kruis, PKN Kerken in Actie, VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, de Zonnebloem, Present Nederland, Vier het Leven, TijdVoorActie, Unie KBO, Unie Van Vrijwilligers Nederland en Johanniter Nederland.