NOV neemt ondersteuning netwerk Vrijwilligerscolleges over van Kansfonds

09 februari 2017

Het Kansfonds is per 1 januari 2017 gestopt met de financiering van Vrijwilligerscolleges. Verspreid over Nederland zijn inmiddels 30 vrijwilligerscolleges actief die zich verbonden hebben via regionale netwerken. Vereniging NOV heeft de ondersteuning van deze netwerken overgenomen van het Kansfonds. Bestaande vrijwilligerscolleges en ook centrales die een vrijwilligerscollege willen starten kunnen met vragen terecht bij Nancy Rietveld, adviseur en netondersteuner NOV, n.rietveld nov.nl of 06 42866167.

Lees meer over vrijwilligerscolleges