Neem dit mee in je lokale lobby: de Omgevingswet

19 oktober 2017

Deze informatie staat ook op ons nieuwe platform.

 

Waarschijnlijk wordt de komende raadsperiode de Omgevingswet ingevoerd, ergens rond 2021. Dat lijkt ver weg, maar is een directe verantwoordelijkheid van het college dat na de gemeenteraadsverkiezingen aan de slag gaat! Zij moeten de omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. Hierbij kunnen ook de belangen van bewoners en vrijwilligersorganisaties worden meegewogen, maar dat is geen verplichting! Gemeenten kunnen zelf kiezen welke partijen ze om tafel uitnodigen om over de omgevingsvisie en het omgevingsplan mee te denken. Voor de vrijwilligerssector is het belangrijk om vroegtijdig mee te doen, want als de visie en de plannen er eenmaal liggen zullen die moeilijk aangepast kunnen worden. Omdat dit in de komende raadsperiode speelt, is het belangrijk dat in de coalitieakkoorden al wordt opgenomen dat bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en plannen ook burgers en vrijwilligersorganisaties betrokken worden. Breng dit dus onder de aandacht van lokale politici!

Meer informatie over de Omgevingswet vind je hier: https://www.omgevingswetportaal.nl/