Namenbank vrijwillige bestuursleden uitgebreid

02 oktober 2013

De Namenbank is uitgebreid. Deze databank, waarin cliëntenraden kandidaten kunnen vinden voor een Raad van Toezicht, staat nu ook open voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Mensen die voelen voor een bestuursfunctie bij zo’n organisatie kunnen zich daarvoor aanmelden op www.namenbank.nl.

Bestuursleden vinden

Vanaf nu kunnen ook patiënten- en gehandicaptenorganisaties de Namenbank gebruiken om bestuursleden te vinden. De opzet van de profielendatabase is ook handig voor patiëntenorganisaties. Kandidaten melden zich online aan met onder meer hun expertise, beschikbaarheid per regio en beschikbare tijd. Via de zoekfunctie vindt de patiëntenorganisatie passende kandidaten. Het aanbod van bestuursleden is nog niet zo groot, maar daar wordt aan gewerkt. Kandidaat bestuursleden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden op www.namenbank.nl

In de Namenbank staan profielen van vrijwilligers die zich voor bestuurs- en adviesfuncties beschikbaar stellen. Er staan bijvoorbeeld ook mediators, bouwkundigen, juristen en financieel adviseurs in. Het gebruik van de Namenbank is gratis.

Ontstaan Namenbank

De Namenbank is aanvankelijk gebouwd voor cliëntenraden van (zorg)instellingen. Die hebben het recht om een lid voor te dragen voor de Raad van Toezicht van hun instelling. Ook zoeken cliëntenraden soms een deskundige voor een uit te brengen advies aan de directie van de instelling. De Namenbank helpt hen om kandidaten te vinden.

De databank is een initiatief van LOC Zeggenschap in Zorg, LSR landelijk steunpunt (mede) zeggenschap en Raad op Maat kenniscentrum. PGOsupport participeert sinds kort. Daarmee kunnen nu ook patiënten- en gehandicaptenorganisaties gebruikmaken van de Namenbank.