Motie voor borging ondersteuning groene vrijwilligers aangenomen

12 november 2013

De motie die Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Lutz Jacobi (PvdA) afgelopen donderdag indienden om de ondersteuning van groene vrijwilligers door organisaties als Landschapsbeheer in beleid te borgen is gisteren aangenomen! Hiermee geeft de politiek gehoor aan de oproep van de groene vrijwilligersactie 'Ik wil dit blijven doen!' die gecoördineerd wordt door Landschapsbeheer Nederland.

Onderzoek

Dit betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma nu gaat onderzoeken hoe groen vrijwilligerswerk en de ondersteuning hiervan geborgd kan worden in bestaand beleid en hoe dat in de toekomst - bij de overdracht van natuurbeleid naar de provincies - geborgd blijft.