Monitor van de Sociale Sector van start

18 juni 2013

Met ingang van 2015 staan er drie ingrijpende decentralisaties op stapel. De Participatiewet, de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ en de gehele zorg voor de jeugd worden straks een verantwoordelijkheid van gemeenten. MOVISIE wil zicht krijgen op hoe deze transformatie in de praktijk gestalte krijgt en heeft een monitor ontwikkeld waarmee ze de veranderingen bij uitvoerende organisaties de komende jaren gaan volgen.

Bent u als uitvoeringsorganisatie, vrijwilligersorganisatie of zelfstandige betrokken bij één of meerdere decentralisaties en wilt u meedoen aan de monitor of kent u iemand in uw netwerk voor wie dit onderzoek van belang kan zijn? Hier vindt u een directe link naar de monitor: http://www.movisie.nl/socialemonitor