Misbruik voorkomen in het vrijwilligerswerk kan niet zonder gemeente

26 november 2017

Door: Ronald Hetem

Bekijk dit bericht op ons nieuwe platform.

Verbazend druk was het aan de thematafel voorkomen van misbruik in het vrijwilligerswerk, tijdens het themadeel van de ALV van NOV op 23 november. Zelf ben ik veel met dit onderwerp en weet uitervaring dat vrijwilligersorganisaties dit onderwerp liever mijden. Misschien omdat het nu ook om de rol van de gemeente ging dat de belangstelling zo groot was. Als voorbeeld vertelde Renée Sterk van de Breda Actief hoe zij samen met gemeente met dit onderwerp aan de slag zijn.

Breda Actief is aangehaakt bij de campagne ‘maak er een punt van’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn er mee verder gegaan. Daarvoor hebben ze financiële steun gekregen van de gemeente. Ook financiert de gemeente VOG’s aan vrijwilligers die deze niet gratis kunnen krijgen omdat hun organisatie niet mee mag doen met de Regeling Gratis VOG.

Waarom niet nóg verder?

Persoonlijk vind ik het jammer dat de gemeente niet nóg verder gaat door organisaties te verplichten om maatregelen te nemen tegen seksueel ongewenst gedrag van vrijwilligers. Een gemeente als Rotterdam doet dat wel. Organisaties in het vrijwillige jeugdwerk krijgen daar alleen subsidie als ze maarteregelen hebben genomen. Het blijkt dat dat organisaties enorm stimuleert. Eerder was ik daar niet zo voor, maar het blijkt dat zonder extra stimulans organisaties zelfs geen gebruik maken van de gratis VOG.

Ik vind ook dat gemeenten een verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is niet het probleem van vrijwilligersorganisaties alleen. Grensoverschrijdend gedrag is een probleem van onze samenleving. Te weinig gemeenten beseffen dat ze een onderdeel van de oplossing zijn. Dat is ook de mening van de andere deelnemers aan deze tafel. Preventie seksueel grensoverschrijdend heeft alleen zin wanneer dat breed gedragen wordt en daarvoor is de gemeente nodig.

ronaldhetem

Vragen over wet- en regelgeving? Of over In Veilige Handen en de registratielijst seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Neem contact op met Ronald Hetem, projectadviseur, 06 30100448,r.hetem nov.nl

 

 ALV23112017

Meer mensen konden er niet in het pand, laat gerust hieronder je input achter!

 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.