Minisymposium KNAW over doe-democratie

05 september 2013

Het kabinet lanceerde deze zomer een agenda voor de ‘doe-democratie’. Daarin ligt het maatschappelijk initiatief bij de zelfredzame burger, en heeft de overheid een bescheiden rol. Op 25 september 2013 organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een minisymposium over Burgerschap 3.0. 

Onder welke omstandigheden komen burgers samen in actie om hun collectieve belangen te behartigen? En wie is die actieve burger en in welke hoedanigheden treedt hij op? Komt er wat terecht van de pogingen van overheidswege om de burger te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen, voor zowel zijn eigen belangen als die van anderen?

Tijdens deze avond, georganiseerd door de KNAW en het kenniscentrum Institutions van de Universiteit Utrecht, geven hoogleraren Evelien Tonkens, Beatrice de Graaf, José Kerstholt en Europarlementariër Sophie in ’t Veld elk een korte lezing over het nieuwe burgerschap. Er zal ruim gelegenheid zijn voor discussie.

Locatie, kosten, aanmelden

De avond is in De Balie in Amsterdam en start om 19.00 uur. Het minisymposium is gratis toegankelijk. Geen toegang zonder aanmelden. Aanmelden kan via https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/aanmelden-doedemocratie